نوار کناری
4% چمن مصنوعی آوانا 15 میلیمتری چمن مصنوعی آوانا 15 میلیمتری

چمن مصنوعی آوانا 15 میلیمتری

220.000 تومان
0
چمن مصنوعی یک از پوشش های کف است که حس طراوت و شادابی خاصی به محیط میدهد. این نوع پوشش کف را هم در فضاهای خانگی، هم اداری و تجاری میتوان استفاده کرد.اندازه ریشه های این مدل 15 میلیمتر است....
4% چمن مصنوعی آوانا 25 میلیمتری چمن مصنوعی آوانا 25 میلیمتری

چمن مصنوعی آوانا 25 میلیمتری

245.000 تومان
0
چمن مصنوعی یک از پوشش های کف است که حس طراوت و شادابی خاصی به محیط میدهد. این نوع پوشش کف را هم در فضاهای خانگی، هم اداری و تجاری میتوان استفاده کرد.اندازه ریشه های این مدل 25 میلیمتر است....
نوار کناری فروشگاه